Affaldsordningen i Greve Kommune indtil 31. december 2021

1. maj 2020 trådte Greve Kommunes nye affaldsordning i kraft.

For dig, der bor i hus og har egne affaldsbeholdere, ser affaldsordningen i Greve Kommune lige nu sådan ud:

(OBS! Der sker ændringer i din affaldsordning fra 1. januar 2022. Se mere info længere nede på siden).

Rest- og madaffald
Du har en 2-delt beholder til rest- og madaffald. Den bliver tømt en gang om ugen fra maj til august. Resten af året bliver den tømt hver 14. dag. På tømmedagen må den højest stå fem meter inde på din grund.

Se her, hvis du mangler plads i skraldespanden

Papir, glas, plast og pap
Du har en 2-delt beholder til papir og glas. Den bliver tømt en gang om måneden, når der er fortovsindsamling. Du skal sætte beholderen helt ud til vejen på tømmedagen.

Du har mulighed for at tilvælge en beholder til plast, der bliver tømt en gang om måneden

Du har mulighed for at tilvælge en beholder til pap, der bliver tømt en gang om måneden

Alle de ovennævnte beholdere udleveres af KLAR Forsyning og er en del af ordningerne. 

Beholder til haveaffald

Beholdere til haveaffald, skal du selv anskaffe, så tømmer vi den sammen med fortovsindsamlingen.

Se krav til beholderen her, hvis du selv køber beholderen i et byggemarked eller på nettet. Du kan også købe den via vores renovatør, som bringer den ud.

Fortovsindsamling
Storskrald og indsamling af genanvendelige materialer sker en gang om måneden. Du kan se, hvornår der indsamles på din adresse her

 

Ændringer i din affaldsordning fra 1. januar 2022

Folketinget har vedtaget nye nationale regler for affaldsindsamling, som betyder, at alle i Danmark fremover skal sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

I Greve Kommune har vi allerede indført sortering af mad- og restaffald og papir og glas samt frivillige beholdere til plast og pap i 2020. 

Nu skal de sidste affaldstyper med i affaldsordningen, og det har betydning for dig som borger i Greve Kommune. Fra 1. januar 2022 bliver pap- og plastbeholderen obligatorisk, tekstilaffald skal også sorteres og borgere med egne affaldsbeholdere modtager en miljøkasse til farligt affald.

Det kan du læse mere om her: 

 

Her kan du få svar på andre ofte stillede spørgsmål til affaldsordningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bor du i enfamillieshus eller rækkehus med egen beholder, skal du blot binde en af de sidste grønne pose på beholderen, så leverer skraldemanden en ny rulle til dig.

Bor du i et område, hvor der er fælles beholdere, bliver der lavet særskilte aftaler med den affaldsansvarlige, viceværten e.lign., for hvordan du modtager poser og madspand.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affald er ikke bare affald, men en ressource, der kan genanvendes. I Danmark har vi derfor et nationalt mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, så ressourcerne ikke går til spilde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De grønne poser, som uddeles til madaffald, er lavet af plast. Det valg er truffet, da de bionedbrydelige poser, som i dag er på markedet, ikke kan nå at blive nedbrudt i biogasanlæggene. De bliver derfor frasorteret i processen og brændt sammen med de frasorterede plastposer.

Vi følger løbende udviklingen indenfor området og vil tage valget op, hvis der sker ændringer på området.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Billede af de forskellige affaldsbeholdere

Vi har travlt på telefonen i dag

Vi får mange henvendelser på telefonen i dag. Derfor kan der være lidt ventetid, hvis du forsøger at ringe. 
 
Husk, at du altid er velkommen til at sende os en mail til klar@klarforsyning.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 
 
Vi beklager ulejligheden og håber på din tålmodighed.