Greve

Affaldsplan

Affaldsplan 2014-2024 indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år.

Affaldsplanen bliver brugt som et værktøj til styring og planlægning og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet.

Planens initiativer lægger sig op ad regeringens strategi og målsætninger ”Danmark uden affald”, som blandt andet har fokus på disse områder:

  • Genanvendelse af organisk affald
  • Genanvendelse af papir, pap, glas, træ, metal og plast
  • Indsamling af elektronikaffald
  • Indsamling af batterier

Den nye affaldsordning pr. 1. maj 2020 har sit udspring i affaldsplanen.

Skraldemand ved siden af skraldebilen, der er i gang med at tømme en beholder.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.