Greve

Regulativ

Affaldsordningerne er fastlagt af Byrådet i Greve Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald".
 
Regulativet er lovgrundlaget for affaldsordningerne i kommunen.
 
Som borger vil du normalt ikke have brug for at benytte regulativet.
 
I langt de fleste tilfælde vil du have større glæde af at benytte vejledningerne til regulativet, som du finder i menuen til venstre.
 
Skraldemand bærer en sort affaldssæk.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.