Greve

Virksomheder

Det er miljøafdelingen i Greve Kommune, der har ansvaret for
 
  • rådgivning og vejledning af virksomheder vedrørende affaldssortering mv.
  • anvisning af affald
  • tilsyn med virksomhedernes affaldssortering
  • opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

Virksomheder må kun benytte MiljøCenter Greve, hvis de er tilmeldt og betaler gebyr for ordningen. Læs mere om tilmelding og gebyrer her. Kun tilmeldte biler med gyldigt virksomhedskort har adgang.

MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve, telefon 70 27 05 50 (telefontid hverdage 08.00-16.00), greve@renonorden.dk.
 
  • Hverdage, weekender og helligdage  kl. 09.00-20.00
  • Lukket den 24., 25. og 31. december samt den 1. januar
Virksomheder har kun adgang med gyldigt virksomhedskort.
Virksomheder kan aflevere de affaldsfraktioner, som modtages på MiljøCenter Greve. Der gælder dog særlige regler vedrørende farligt affald (se nedenfor). MiljøCenter Greve modtager ikke dagrenovation. Affald skal afleveres i klare sække.
 
Du kan højst aflevere:
  • 2 tons affald om dagen pr. virksomhedskort
  • 1 kubikmeter ren jord pr. projekt
 
Du kan desuden aflevere farligt affald op til: 
  • 200 kg farligt affald pr. år pr. virksomhed. 
(Farligt affald er olie- og kemikalieaffald, eternitplader med/uden asbest samt trykimprægneret træ)
 
  • 10 hele eternitplader med/uden asbest om dagen pr. bil
Husk at bede om en kvittering når du afleverer farligt affald.

Du kan komme ind på MiljøCenter Greve med køretøjer, der vejer op til 3.500 kg i totalvægt. Derudover må du koble en trailer på.

På Greve Kommunes hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du skal håndtere dit erhvervsaffald.

Har du spørgsmål til affaldssortering, erhvervsaffaldsgebyr eller andet vedrørende erhvervsaffald, skal du derfor kontakte miljøafdelingen i Greve Kommune på tlf. 43 97 94 48 eller natmil@greve.dk.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.