Sæt et kryds til forbrugervalg

Forbrugervalg 2021

Interesserer du dig for vand og spildevand? Og drømmer du om at få indflydelse på fremtidens forsyning? Så har du nu chancen.

Fra den 29. november til den 5. december 2021 (uge 48) holder vi forbrugervalg i KLAR Forsyning.

Her skal vi vælge to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til hver af bestyrelserne i KLAR Forsynings vand-og spildevandsselskaber: Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg), Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S.

Du har frem til den 22. oktober til at stille op som kandidat til forbrugervalg 2021. Vi offentliggør kandidaterne i uge 44.

Bliver du valgt til bestyrelsen, er det for en 4-årig periode fra 1. januar 2022. Du indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige medlemmer. Det vil sige, at du har de samme rettigheder, pligter og ansvar. Bestyrelsen mødes cirka 5 gange om året.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle myndige personer kan stille op som kandidat til forbrugervalget - også dem, der ikke bor i vores forsyningsområder.

Det eneste krav for at stille op som kandidat er, at 10 myndige og fysiske personer skal skrive under på, at de støtter dig som kandidat. Disse personer kaldes stillere, og de skal bo i forsyningsområdet. En stiller kan hver især kun pege på én kandidat, og kan ikke pege på en person, som de bor sammen med.

Du kan godt stille op som forbrugerrepræsentant i mere end ét selskab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du stiller op som kandidat til forbrugervalg 2021 ved at klikke på ét af de fire nedenstående links.

Her vil du blive bedt om først at oprette en brugerprofil på stemonline.dk. Derefter kan du oprette dig som kandidat og udfylde de relevante oplysninger.

Ønsker du at stille op i mere end et selskab, skal du oprette dit kandidatur i hvert selskab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du læse mere om, hvilke rettigheder, pligter og ansvar du har som forbrugerrepræsentant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valget foregår elektronisk via computer, mobil eller tablet og starter den 29. november og slutter den 5. december (uge 48). Du skal bruge dit NemID til at stemme. Har du brug for hjælp, stiller vi en computer til rådighed på vores adresse (Vasebækvej 40, 4600 Køge) i åbningstiden. 

Vi kommer med flere oplysninger om, hvordan afstemningen foregår, når kandidaterne er fundet.

Du kan holde dig opdateret om forbrugervalget 2021 på siden her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du finde valgregulativerne for KLAR Forsynings vand- og spildevandsselskaber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du finde vedtægterne for KLAR Forsynings vand- og spildevandsselskaber. 

De fire ejerkommuner har gennemført en evaluering af ejeraftalen, der omhandler en fælles ledelsesmodel for forsyningsselskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

I den forbindelse er der foreslået en justering af bestyrelseshonoraret i det enkelte vandselskab, så det årlige bestyrelseshonorar vil udgøre 4.500 kr. (i dag 2.333 kr.) med virkning fra 1. januar 2022.

Herudover er det foreslået, at det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem varetager posten som bestyrelsens formand. Dette bestyrelsesmedlem varetager i dag posten som næstformand. 

Ovenstående forslag forventes færdigbehandlet i de fire ejerkommuner i efteråret 2021 og vil medføre en ændring af selskabernes vedtægter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål: