Vores rolle i klimatilpasning

Stigende temperaturer og flere og mere kraftige regnskyl har ført til flere alvorlige oversvømmelser, og det er kommunernes ansvar at få lavet en konkret plan for, hvordan man bedst håndtere de klimaændringer, vi oplever i øjeblikket.

KLAR Forsyning hjælper Greve, Stevns, Køge og Solrød kommuner med at løfte opgaven og føre deres klimatilpasningsplan ud i livet.

 
 

Vi laver blandt andet undersøgelser, der viser fremtidens behov for klimatilpasning. Vi er også med til at lave regnvandsbassiner, der kan samle regnvandet, så det ikke oversvømmer vores byer, og vi står for separatkloakering af kommunernes kloakker, så regnvand og spildevand bliver adskilt. Vi arbejder samtidig med at udvide eksisterende rør til regnvand, så de kan håndtere større mængder.

Vi er med til at planlægge og udføre flere forskellige klimatilpasningsprojekter for kommunerne, hvor vi inddrager borgerne i processen og laver kreative løsninger, der samtidig er med til at forskønne bybilledet og give byerne nye aktive rum.

KLAR Forsyning har desuden et beredskab, der kan rykke ud ved kraftig regn.

 
 
 
Pige med paraply i regnvejr.
Biler kører i regnvejr.

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.