Køge
Greve
Solrød
Stevns

Årsrapporter

Her kan du se den seneste årsrapport for hvert selskab. Årsrapporten for tidligere år kan ses på CVR - det centrale virksomhedsregister.

 
 

 

 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.