Pressemeddelelser

I maj i år indførte Greve Kommune en ny affaldsordning. Ordningen skal sikre, at Greve Kommune lever op til EU's krav om en genanvendelsesprocent på 50 i 2022.

KLAR Forsyning har været på detektivarbejde, og det har sikret renere vand i Streget og dermed gavnet kvaliteten af badevandet ved udløbet.

KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakering af Strøby Egede.

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Det er optimalt, når løsninger til håndtering af regnvand også bidrager til at forskønne lokalområdet.

KLAR Forsyning ser altid gerne, at løsninger til håndtering af regnvand er med til at forskønne lokalområder.

Den 1. maj overgår Greve Kommune til den nye affaldsordning, og det giver anledning til mange spørgsmål fra borgerne i Greve.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger vedrørende lukningen af landets genbrugspladser. Fra tirsdag er MiljøCenter Greve derfor igen åben for privatpersoner.

 

KLAR Forsyning har taget de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre, at deres kunder under coronakrisen har vand i hanen og mulighed for at komme af med deres spildevand og husholdningsaffald.

 
 
 

Den 1. maj i år overgår Greve Kommune til ny affaldsordning. Allerede nu vil de første borgere med individuel affaldsløsning få leveret deres nye beholdere.

 

Sider

Køge Egnens Renseanlæg er i øjeblikket ude af drift

Køge Egnens Renseanlæg er midlertidigt ude af drift, og vi opfordrer derfor alle i Køge til at spare på vandet.

Vi arbejder på højtryk for at få anlægget tilbage i drift.