Pressemeddelelser

Greve Kommunes borgere er gode til at sortere affald til genanvendelse. I første halvdel af 2021 har borgerne nemlig sorteret hele 58 procent af deres affald til genanvendelse.

Nu indsender KLAR Forsyning sine første spildevandsprøver til test for coronavirus.

Hvordan skal fremtidens vand- og spildevandshåndtering se ud i KLAR Forsynings område?

KLAR Forsyning sætter i anledning af Vandets Dag fokus på, hvor vigtigt det er at droppe sprøjtegiften i haven. Der skal også være rent vand til de næste generationer, forklarer forsyningsselskabet.

 
 

Nedlæggelsen af renseanlægget i Slimminge vil give besparelser og være til gavn for miljøet. 

I maj i år indførte Greve Kommune en ny affaldsordning. Ordningen skal sikre, at Greve Kommune lever op til EU's krav om en genanvendelsesprocent på 50 i 2022.

KLAR Forsyning har været på detektivarbejde, og det har sikret renere vand i Streget og dermed gavnet kvaliteten af badevandet ved udløbet.

KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakering af Strøby Egede.

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Det er optimalt, når løsninger til håndtering af regnvand også bidrager til at forskønne lokalområdet.

Sider