Pressemeddelelser

KLAR Forsyning sætter i anledning af Vandets Dag fokus på, hvor vigtigt det er at droppe sprøjtegiften i haven. Der skal også være rent vand til de næste generationer, forklarer forsyningsselskabet.

 
 

Nedlæggelsen af renseanlægget i Slimminge vil give besparelser og være til gavn for miljøet. 

I maj i år indførte Greve Kommune en ny affaldsordning. Ordningen skal sikre, at Greve Kommune lever op til EU's krav om en genanvendelsesprocent på 50 i 2022.

KLAR Forsyning har været på detektivarbejde, og det har sikret renere vand i Streget og dermed gavnet kvaliteten af badevandet ved udløbet.

KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakering af Strøby Egede.

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Det er optimalt, når løsninger til håndtering af regnvand også bidrager til at forskønne lokalområdet.

KLAR Forsyning ser altid gerne, at løsninger til håndtering af regnvand er med til at forskønne lokalområder.

Den 1. maj overgår Greve Kommune til den nye affaldsordning, og det giver anledning til mange spørgsmål fra borgerne i Greve.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger vedrørende lukningen af landets genbrugspladser. Fra tirsdag er MiljøCenter Greve derfor igen åben for privatpersoner.

 

Sider