Blødere vand i Køge bliver en realitet

Nu tager KLAR Forsyning det første skridt mod at levere blødere vand til alle kunder hos Køge Vand A/S. På baggrund af en forundersøgelse i efteråret 2021 har bestyrelsen i Køge Vand A/S besluttet, at der skal etableres et anlæg til blødgøring af drikkevandet. Næste skridt bliver at finde den rette teknologiske løsning og en rådgiver på projektet. 

Vandtanke som står på vandværket på Vasebækvej

De store tanke på vandværket forsyner mange borgere med rent drikkevand hver dag.

I dag er drikkevandet i Køge og Herfølge det, man vil betegne som hårdt vand med en hårdhedsgrad på 19-23 °dH. Men det bliver der snart lavet om på for vandkunder hos Køge Vand A/S.

I efteråret 2021 har KLAR Forsyning gennemført en forundersøgelse på vegne af vandselskabet Køge Vand A/S for at klarlægge fordele og ulemper ved at blødgøre drikkevandet for alle selskabets vandkunder. Nu er resultaterne af den undersøgelse blevet præsenteret for bestyrelsen i Køge Vand A/S, som har besluttet at igangsætte projekt blødere vand til alle Køge Vand-kunder. Projektet vil reducere vandets hårdhedsgrad til ca. 10-12 °dH.

”I de senere år har interessen for blødgøring af drikkevandet været stor – både politisk, men bestemt også fra vores kunders side. Og vores forundersøgelse viser da også, at en blødgøring af drikkevandet kan have store gevinster. Derfor er jeg på vores kunders vegne meget glad for bestyrelsens beslutning”, siger Jesper Koziara, teknisk direktør i KLAR Forsyning, som driver vandselskabet Køge Vand A/S.

Blødere vand skal alene komme fra Køge Vandværk

For at sikre drikkevandskvaliteten og minimere de økonomiske omkostninger er det besluttet, at blødgøringsanlægget skal etableres på Køge Vandværk. Dermed vil alt drikkevand til kunder hos Køge Vand A/S fremover blive leveret fra Køge Vandværk på Vasebækvej 40.

Det betyder samtidig også, at Fruedal Vandværk sydvest for Herfølge skal nedlægges i den forbindelse.

”Det bliver i sig selv et stort projekt at nedlægge Fruedal Vandværk. Vi skal have etableret nye vandledninger til at transportere råvand, som pumpes op fra vores kildepladser ved Fruedal, til Køge Vandværk. Vi skal etablere nye vandledninger, som kan levere rent drikkevand fra Køge Vandværk til de kunder, som førhen modtog drikkevand direkte fra Fruedal Vandværk”, siger Jesper Koziara, teknisk direktør i KLAR Forsyning:

”Sidst, men bestemt ikke mindst, skal vi – udover at etablere blødgøringsanlægget - også udvide Køge Vandværk, så vandværket kan håndtere de øgede vandmængder. Så der er nok at tage fat på”.

Før projektet for alvor kan komme i gang, skal der findes den rette teknologiske løsning til blødgøring af drikkevandet samt en rådgiver til projektet. Det arbejde går i gang nu og forventes færdigt senest i starten af 2023.

En langsigtet investering

Miljøstyrelsen fik i 2017 udarbejdet en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved blødgøring af drikkevandet i Danmark. Her var konklusionen, at der i områder med hårdt drikkevand (over 18 °dH) vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at blødgøre drikkevandet.

Der er altså store gevinster at hente ved at blødgøre drikkevandet i kommuner som Køge, hvor kalkindholdet er meget højt.

”Når drikkevandet er meget kalkholdigt, kan det ses i hjemmet. Ved at blødgøre drikkevandet og dermed nedbringe mængden af kalk, hjælper vi til at hvidevarerne holder længere og vores kunder vil også opleve, at de skal bruge mindre tid og mindre kemi på at rengøre eks. brusekabinen og håndvasken. På den lange bane er der altså store gevinster at hente”, siger Jesper Koziara, teknisk direktør i KLAR Forsyning.

FAKTA
Blødere vand i Køge

  • I dag er drikkevandet i Køge og Herfølge betegnet som hårdt vand, dvs. med et højt indhold af kalk. Vandets hårdhedsgrad er 19-23 °dH.
  • Ved en blødgøring af drikkevandet forventes hårdheden at komme ned på ca. 10 til 12 °dH – det, man vil kalde middelhårdt vand.
  • Miljøstyrelsen fik i 2017 udarbejdet en rapport som konkluderede, at der i områder med hårdt drikkevand (18 til 32 °dH) vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at blødgøre drikkevandet. Den kan findes her: https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/jan/bloedt-v...

Tidshorisont

  • Beslutningen i bestyrelsen i Køge Vand A/S blev taget i december 2021. Nu begynder det videre arbejde med at finde den rette teknologiske løsning samt en rådgiver på anlægsprojektet.
  • KLAR Forsyning forventer at være afklarede om den teknologiske løsning til blødgøring ultimo 2022/start 2023, hvorefter bestyrelsen så kan godkende dette.
  • Vandkunder hos Køge Vand A/S kan efter planen forvente, at det nye blødgøringsanlæg er i drift i løbet af 2025.

Økonomi

  • At få blødere vand er en stor investering. Udover at der skal anlægges et blødgøringsanlæg ved Køge Vandværk, skal Fruedal Vandværk også nedlægges og vandet, som tidligere løb ind og ud derfra, skal ledes til Køge Vandværk i stedet.
  • Den endelige investering er endnu ikke fastlagt, idet den rette teknologiske løsning endnu ikke er valgt. Afhængig af den teknologiske løsning, anslås det, at der forventes en investering på 66-80 mio. kr. Hertil følger driftsomkostninger på årlige 1,5-2,9 mio. kr.
  • De foreløbige beregninger viser, at den takstmæssige påvirkning forventes at blive ca. 2,80-3,40 kr./m3 ekskl. moms. Det svarer til, at en husstand med et vandforbrug på årlige 100 m3 forventes at skulle betale årligt ca. 350-430 kr. inkl. moms for blødgøringen af deres drikkevand.

 

Pressemeddelelse udsendt 06/01-21

 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.