Forbrugerrepræsentanterne til Greve Spildevand er fundet

Forbrugervalget 2021 er nu afsluttet i Greve, og de to forbrugerrepræsentanter, som indtræder i bestyrelsen i Greve Spildevand A/S fra 1. januar 2022, er fundet.

KLAR Forsyning har i år afholdt forbrugervalg 2021 på vegne af vandselskaberne i forsyningssamarbejdet. Fra den 1. september til 22. oktober 2021 kunne interesserede stille op som kandidat til forbrugervalg 2021.

Her valgte to kandidater at stille op til bestyrelsen i Greve Spildevand A/S; Christian Beck og Knud Henning Nielsen.

Kandidater valgt direkte ind

Da antallet af kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen i Greve Spildevand A/S, er de to kandidater valgt direkte ind i bestyrelsen i henhold til valgregulativet.

Knud Henning Nielsen er allerede i dag en del af bestyrelsen i Greve Spildevand A/S, mens Christian Beck indtræder i bestyrelsen som forbrugerrepræsentant for første gang.

”Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S har ansvaret for at udstikke den fremtidige retning for selskabet - og den retning kan de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer være med til at præge. Jeg ser frem til samarbejdet med de forbrugervalgte om selskabets udvikling”, siger adm. direktør i KLAR Forsyning, Line Hollesen.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen fra 1. januar 2022 på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

klarforsyning.dk/forbrugervalg2021 kan man læse en præsentation af forbrugerrepræsentanterne.

 

Pressemeddelelse udsendt 14/12-21

 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.