Forbrugerrepræsentanterne til Solrød Spildevand er fundet

Fra 29. november til 5. december 2021 har KLAR Forsyning i år afholdt forbrugervalg 2021 på vegne af Solrød Spildevand A/S. Forbrugervalget 2021 er nu afsluttet i Solrød, og de to forbrugerrepræsentanter, som indtræder i bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S fra 1. januar 2022, er fundet.

Alle, der har interesse i at få indflydelse i spildevandselskabet, har fra den 1. september til 22. oktober 2021 kunne stille op som kandidat til forbrugervalg 2021. Her valgte tre kandidater at stille op til bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S.

Fra den 29. november til 5. december 2021 har der derfor været afholdt forbrugervalg i Solrød. Her har borgere, virksomheder og lejere i Solrød Kommune kunne sætte deres kryds ved én kandidat.

Afstemningen er nu slut, og stemmerne er opgjort. De nye forbrugerrepræsentanter er Mette Oht Klitgaard og Michael P. Duncan-Bendix.

Mette Oht Klitgaard er allerede i dag en del af bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S, mens Michael P. Duncan-Bendix indtræder i bestyrelsen som forbrugerrepræsentant for første gang. Naima Simring er valgt ind som suppleant.

Indtræder ved årsskiftet

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S fra 1. januar 2022 på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

”Bestyrelsen for Solrød Spildevand A/S har ansvaret for at udstikke den fremtidige retning for selskabet - og den retning kan de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer være med til at præge. Jeg ser frem til samarbejdet med de forbrugervalgte om selskabets udvikling”, siger adm. direktør i KLAR Forsyning, Line Hollesen.

Du kan se en præsentation af de valgte kandidater på klarforsyning.dk/forbrugervalg2021.

Stemmelighed mellem nummer to og tre

Der blev i alt afgivet 92 stemmer. Her fik Mette Oht Klitgaard 54 stemmer, mens Michael P. Duncan-Bendix og Naima Simring begge fik 19 stemmer hver.

Grundet stemmelighed mellem valgets nummer 2 og nummer 3 foretog Dataminds, som forestod valget for KLAR Forsyning gennem stemonline.dk, en simpel tilfældig lodtrækning. Her blev Michael P. Duncan-Bendix trukket ud.

Derfor er Michael P. Duncan-Bendix valgt ind som ny forbrugerrepræsentant, mens Naima Simring er valgt som suppleant.

 

Pressemeddelelse udsendt 14/12-21

 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.