Forbrugerrepræsentanterne til vand- og spildevandsselskaberne i Køge er fundet

Forbrugervalget 2021 for Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg) er nu afsluttet, og de to forbrugerrepræsentanter, som indtræder i bestyrelsen fra 1. januar 2022, er fundet.

KLAR Forsyning har i år afholdt forbrugervalg 2021 på vegne af vandselskaberne i forsyningssamarbejdet. Fra den 1. september til 22. oktober 2021 kunne interesserede stille op som kandidat til forbrugervalg 2021.

Her valgte to kandidater at stille op til bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S; Christian Beck og Martin Hoffmann.

Kandidater valgt direkte ind

Da antallet af kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S, er de to kandidater valgt direkte ind i bestyrelsen i henhold til valgregulativet.

Både Christian Beck og Martin Hoffmann er stillet op som kandidat til bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S for første gang.

”Bestyrelsen for vand- og spildevandsselskaberne i Køge har ansvaret for at udstikke den fremtidige retning - og den retning kan de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer være med til at præge. Jeg ser frem til samarbejdet med de forbrugervalgte om selskabets udvikling”, siger adm. direktør i KLAR Forsyning, Line Hollesen.

Forbrugerrepræsentanterne indgår i bestyrelsen fra 1. januar 2022 på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Du kan se en præsentation af forbrugerrepræsentanterne på klarforsyning.dk/forbrugervalg2021.

 

Pressemeddelelse udsendt 14/12-21

 
 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.