Genanvendelsen i Greve er i top

Hele 89 procent af affaldet på genbrugspladsen MiljøCenter Greve blev i 2020 sorteret til genanvendelse – og det placerer Greve Kommune helt i top. Det viser en opgørelse fra konsulentfirmaet JHN Processor, som har sammenlignet genanvendelsesgraden blandt hovedparten af de sjællandske genbrugspladser i 2020.

Billede af genbrugspladsen MiljøCenter Greve hvor der holder biler som skal smide affald ud til genbrug

Greveborgerne lægger et særligt stort arbejde i at sortere korrekt, når de kører op med affald på genbrugspladsen, MiljøCenter Greve. Endda mere end de fleste. Det viser en nylig opgørelse fra konsulentfirmaet JHN Processor, som har sammenlignet genanvendelsesgraden i 2020– det vil sige mængden af affald indleveret til genanvendelse – for genbrugspladser i 14 kommuner på Sjælland.

I 2020 afleverede borgerne i Greve Kommune nemlig hele 89 procent af deres affald til genanvendelse på MiljøCenter Greve. Og det placerer ifølge opgørelsen MiljøCenter Greve i top, hvad angår genanvendelsesgrad sammenlignet med de øvrige sjællandske genbrugspladser fra opgørelsen.

”Vi er selvfølgelig enormt stolte af det flotte resultat. MiljøCenter Greve har historisk været på forkant med at opnå en høj genanvendelsesgrad. Det skyldes i høj grad borgerne i Greve Kommune, som generelt er meget engagerede i affaldssorteringen”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning, som har ansvaret for affaldshåndteringen i Greve Kommune og også driver MiljøCenter Greve:

”I de senere år har vi også gjort vores for at understøtte den gode sortering oppe på genbrugspladsen. Blandt andet har vi strategisk placeret containere til småt og stort brændbart langt inde på pladsen - forbi alle de andre containere, som indeholder affald til genanvendelse. Derudover uddanner vi også løbende medarbejderne på pladsen, så de er godt rustet til at vejlede borgerne omkring korrekt sortering”.

600 tons affald reddet fra forbrænding

Mens genanvendelsesgraden er steget, er mængden af småt og stort brændbart på MiljøCenter Greve faldet markant de sidste år.

I 2017 blev omkring 12 procent af alt affald på MiljøCenter Greve indleveret som småt og stort brændbart. Det tal var i 2020 kun 9,5 procent.

”Det lyder måske ikke af meget, når man opgør det i procenter. Men set i ton, er mængden af affald til småt og stort brændbart altså faldet med mere end 600 tons årligt fra 2017 til 2020. Helt konkret blev der 2017 sorteret 2.190 tons affald til småt og stort brændbart, mens det tal i 2020 var 1.541 tons. Det er virkelig godt gået og borgerne i Greve fortjener i den grad et klap på skulderen”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

For at opretholde den gode genanvendelsesgrad, holder KLAR Forsyning løbende øje med nye tiltag og genanvendelsesmuligheder. I slutningen af 2021 blev det eksempelvis muligt for borgerne i Greve Kommune at aflevere både flamingo og natursten til genanvendelse på MiljøCenter Greve.

 
 
FAKTA

Nøgletal fra konsulentfirmaet JHN Processor om genbrugspladser på Sjælland

  • Konsulentfirmaet JHN Processor udarbejder årligt en nøgletalsmodel, hvor de kommuner eller forsyninger, som ønsker at være med, bliver benchmarket indenfor en række forskellige nøgletal.
  • I nøgletalsmodellen som sammenligner genanvendelsesgraden for genbrugspladser 2020 indgår genbrugspladser fra 14 kommuner på Sjælland.
  • Ifølge nøgletallene fra JHN Processor har MiljøCenter Greve med sin genanvendelsesgrad på 89 procent i 2020 den højeste genanvendelsesprocent blandt de øvrige 13 kommuner fra opgørelsen.
  • OBS! Det er desværre ikke muligt at fremlægge tal fra de øvrige kommuner. Kommunerne og deres data er anonyme, da det er den aftale, som foreligger mellem JHN og de deltagende kommuner. Gennemsnittet af genanvendelsesgraden for de øvrige 13 kommuner, dvs. 2. til 14. plads for genanvendelsesgrad, er på 78,1 procent.
 
Pressemeddelelse udsendt d. 3. februar 2022
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.