Ny takststruktur i vandselskabet Køge Vand

Fra 2022 ændres takststrukturen i vandselskabet Køge Vand, som KLAR Forsyning driver. Fremover skal vandkunder hos Køge Vand betale et årligt fast driftsbidrag sammen med den variable vandtakst baseret på det faktiske vandforbrug i husstanden.

Vandtårnet i Køge set nedefra

Inden længe modtager kunder hos Køge Vand deres vandregning for første halvår af 2022. Vandregningen ser i 2022 lidt anderledes ud end de tidligere år. Bestyrelsen i Køge Vand har nemlig besluttet, at taksten for drikkevand skal stige og samtidig ændres takststrukturen for vandselskabets kunder fra 2022.

Tidligere har vandkunder – udover det faste årlige lejegebyr for vandmåleren samt statsafgifter – alene betalt en variabel pris for deres årlige vandforbrug i kubikmeter. Nu indføres der et fast årligt driftsbidrag, som man kender det hos flere andre private vandforsyninger i Køge, på 516,25 kroner inklusiv moms. Samtidig stiger kubikmeterprisen på vand med 1,19 krone inklusiv moms fra 2021 til 2022.

”Vi investerer og renoverer meget i disse år. Det nye topmoderne vandværk på Vasebækvej, som blev bygget i 2016, er vi stadig ved at betale af på. Samtidig renoverer vi løbende vores vandledninger og øvrige anlæg. Det koster mange penge, og derfor er vandpriserne desværre nødt til at stige”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning, som driver vandselskabet Køge Vand A/S.

”Det er sådan med vandselskaber som Køge Vand, at man driver dem efter hvile i sig selv-princippet. Selskabet må altså hverken være en overskuds- eller underskudsforretning. De penge, vi nu kræver ekstra ind, går direkte til vores mange investeringer og renoveringer, som er med til at sikre en god og sikker vandforsyning for vores kunder”.

Mere retvisende takststruktur med fast årligt driftsbidrag

Det faste årlige driftsbidrag, som indføres fra 2022, går til at betale en del af de faste omkostninger i Køge Vand.

”Med et fast årligt driftsbidrag opnår vi en mere retvisende og omkostningsægte takststruktur, hvor alle kunder betaler et fast bidrag til at dække en del af de faste omkostninger, der er til vandforsyningens drift - uafhængig af, hvor meget vand kunden aftager. Et fast årligt driftsbidrag er desuden velkendt fra andre forsyningsarter, herunder de fleste private vandværker i Køge Kommune, og det betyder, at vandværkernes takster bliver mere sammenlignelige,” siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

Mens taksten for vand stiger, bliver prisen for vandafledning i 2022 lavere. Spildevandsselskabet Køge Afløb, som KLAR Forsyning også driver, sænker i 2022 nemlig taksten med 4,06 kroner per kubikmeter vand inklusiv moms. Dermed stiger den samlede regning for at modtage og aflede vand i 2022 total set mindre for den gennemsnitlige husstand i Køge Vands forsyningsområde.

 

FAKTA
Vandtakster i Køge Vand 2022 (inkl. moms)

  • Fra 2022 skal alle husstande betale et fast årligt driftsbidrag på 516,25 kr./måler inkl. moms. Driftsbidraget er ens for alle vandkunder hos Køge Vand A/S.
  • Taksten for 2022 hæves fra 11,44 kr./m3 til 12,63 kr./m3 inkl. moms og ekskl. statsafgift. Det giver en stigning på 1,19 kr./m3 inkl. moms og ekskl. statsafgift.

Takster for vandforsyning og vandafledning i 2022 - priseksempel

  • Er man vandkunde hos Køge Vand A/S, vil man også være kunde hos spildevandsselskabet Køge Afløb A/S. Køge Vand leverer vandet, mens Køge Afløb håndterer vandafledningen. Begge selskaber drives af KLAR Forsyning.
  • I 2022 betaler kunder hos Køge Vand og Køge Afløb et fast driftsbidrag til Køge Vand, en målerleje samt en kubikmeterpris for den mængde vand, de bruger og afleder.
  • Priseksempel - vandpriserne i 2022 i forhold til 2021:
    • En enlig bruger i gennemsnit 50 m3 vand om året, som afledes til kloakken. Samlet set vil regningen for vandforsyning og -afledning her i 2022 stige med 373 kr. om året eller 31 kr. om måneden.
    • En familie med to voksne og to børn bruger i gennemsnit 120 m3 vand om året, som afledes til kloakken. Samlet set vil regningen for vandforsyning og -afledning her i 2022 stige med 171,25 kr. om året eller 14,27 kr. om måneden.

Klik og læs mere om vandtakster i Køge Vand her: klarforsyning.dk/vandpriser

 

Pressemeddelelse udsendt og publiceret d. 1. februar 2022

 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.