Gennemgribende ombygning og modernisering af Mosede Renseanlæg i Greve

På Mosede Renseanlæg i Greve Kommune påbegynder KLAR Forsyning inden længe en omfattende renovering. Spildevandsrensningen skal moderniseres, gener fra lugt og måger skal mindskes, og så vil ombygningen samtidig forskønne og åbne dele af renseanlæggets område op for offentligheden. Projektet forventes afsluttet i 2025.  

Illustration af visionen for hvordan Mosede Renseanlæg kommer til at se ud

Den foreløbige vision for ombygningen af Mosede Renseanlæg (Illustration: Krüger). 

Snart bliver det lidt mere attraktivt at være nabo til renseanlægget i Greve. Mosede Renseanlæg, som KLAR Forsyning driver, blev bygget i 1956 og har gennem årene løbende gennemgået forskellige mindre renoveringer. Nu er tiden inde til en større og mere omfattende renovering, som skal modernisere processen for rensning af spildevandet.

I den forbindelse har KLAR Forsyning besluttet at udnytte behovet for renovering til ikke blot at renovere, men også redesigne hele renseanlægget og det omkringliggende område.

”Tung infrastruktur og ikke mindst renseanlæg opleves ikke som attraktive naboer. Renseanlæg er oftest forbundet med gener som lugt, støj, trafik, dårlig æstetik og måger – særligt bynære renseanlæg som Mosede Renseanlæg. Det vil vi gerne lave om på med ombygningen af Mosede Renseanlæg,” siger Lars Therkildsen, formand i KLAR Forsyning.

Færre gener – og et nyt grønt område

Det moderniserede Mosede Renseanlæg får græsbeklædte tage på spildevandstankene, hvilket vil reducere lugtgener og også antallet af kredsende måger over anlægget.

Greve Byråd har desuden ønsket, at det moderniserede renseanlæg bliver et synligt aktiv for lokalområdet. Derfor vil dele af det nyrenoverede anlæg blive åbnet op for offentligheden, hvor der etableres et grønt område med stisystem og søer samt et interaktivt læringsmiljø.

”Mosede Renseanlæg bliver et anlæg, som viser et særligt hensyn til naboerne, og samtidig bidrager til, at vi alle sammen forstår, hvor vigtigt anlægget er for vores samfund. Jeg ser frem til at følge renoveringen og er glad for, at Greve Kommune kan danne ramme for et så innovativt projekt,” siger Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune.

I KLAR Forsyning ser man meget frem til at kunne byde offentligheden velkommen indenfor i fremtiden:

”Renseanlæg er jo oftest lukket for offentligheden, men med ombygningen bliver det ændret. Vi håber, det nye Mosede Renseanlæg vil skabe værdi i lokalområdet og tiltrække både uddannelsesinstitutioner, naboer og andre, som er interesserede i at vide lidt mere om, hvad der foregår på et renseanlæg”, Lars Therkildsen, formand i KLAR Forsyning.

FAKTA

Om projektet

 • Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i midten af 2023. Ombygningen af Mosede Renseanlæg forventes afsluttet i 2025.
 • Rådgivningsvirksomheden Krüger og arkitektvirksomheden Gottlieb Paludan Architects er valgt til at projektere renseanlægget samt de rekreative omgivelser.
 • I starten af 2023 forventer KLAR Forsyning at igangsætte udbud for at finde entreprenøren til anlægsarbejdet. 
 • Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S har afsat et budget på 66 mio. kr. til at ombygge renseanlægget. Herudover vil der komme omkostninger til at forskønne området samt etablere de rekreative omgivelser og det interaktive læringsmiljø.
 • KLAR Forsyning inviterer i efteråret 2022 naboer og andre interesserede til et borgermøde - dels for at orientere og dels for at invitere fx grundejerforeninger, Natur- og Miljørådet, skoler i Greve til at bidrage med forslag til, hvordan området kan blive et aktiv for lokale.

Om Mosede Renseanlæg og ombygningen

 • Mosede Renseanlæg blev bygget i1956.
 • Renseanlægget kan modtage og behandle 4.800 m3 spildevand i timen.
 • Driften af renseanlægget vil blive opretholdt i anlægsperioden.
 • Ombygningen af Mosede Renseanlæg vil bl.a. involvere:
  • Optimering af iltningsprocessen for spildevandet. Gamle biofiltre skal rives ned, og der skal nye bundbeluftere i procestankene.
  • Behandling og håndtering af slam skal optimeres.  
  • Minimere de nuværende gener med lugt og måger ved at overdække de eksisterende tanke med grønne sedumtage samt rense for lugt.
  • Dele af renseanlægget åbnes op for offentligheden i form af stisystemer og grønne områder, som vil være åbent døgnet rundt, samt en læringszone, som vil være åbent for planlagte besøg inden for almindelig arbejdstid.
  • KLAR Forsyning har fået lavet en lille film ude fra Mosede Renseanlæg, som der ser ud i dag. Klik her for at se filmen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.