Folk der holder microfoner

Pressemeddelelser

KLAR Forsyning har været på detektivarbejde, og det har sikret renere vand i Streget og dermed gavnet kvaliteten af badevandet ved udløbet.

KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakering af Strøby Egede.

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Det er optimalt, når løsninger til håndtering af regnvand også bidrager til at forskønne lokalområdet.

KLAR Forsyning ser altid gerne, at løsninger til håndtering af regnvand er med til at forskønne lokalområder.

Den 1. maj overgår Greve Kommune til den nye affaldsordning, og det giver anledning til mange spørgsmål fra borgerne i Greve.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger vedrørende lukningen af landets genbrugspladser. Fra tirsdag er MiljøCenter Greve derfor igen åben for privatpersoner.

 

KLAR Forsyning har taget de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre, at deres kunder under coronakrisen har vand i hanen og mulighed for at komme af med deres spildevand og husholdningsaffald.

 
 
 

Den 1. maj i år overgår Greve Kommune til ny affaldsordning. Allerede nu vil de første borgere med individuel affaldsløsning få leveret deres nye beholdere.

 

Den 1. februar indtræder Anders Buchardt Møller-Hansen i bestyrelsen for Stevns Spildevand, hvor han er valgt for den resterende periode, der løber frem til udgangen af 2021.

Sider

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.