Folk der holder microfoner

Pressemeddelelser

Det bliver dyrere at få håndteret sit affald, når Greve Kommunes nye affaldsordning træder i kraft. KLAR Forsyning håber dog, at borgerne vil tage godt imod den nye ordning, der en nødvendig investering i miljøet.

 Jan Østerskov kan klart anbefale andre at stille op som kandidat til forbrugervalget i Stevns Spildevand. Alle interesserede har til den 8. december til at melde sig som kandidat.

Interesserer du dig for spildevand? Så har du nu chancen for at få medindflydelse på beslutninger vedrørende spildevandsområdet i dit lokalområde. 

En ekstra beholder til plast og pap kan gøre sorteringen lettere, når Greve Kommunes nye affaldsordning træder i kraft 1. maj 2020.

KLAR Forsyning opfordrer borgere til at spare på vandet

En flot delt andenplads blev det til for Køge, da en jury skulle afgøre, hvor i Danmark man finder det mest velsmagende postevand.

Kunderne i Køge, der får leveret vand fra KLAR Forsyning, kan være helt trygge. Nye prøver viser, at drikkevandet fra KLAR Forsynings vandværker ikke indeholder spor af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Fra 2019 hæves det bidrag borgerne i Solrød Kommune betaler for at få håndteret og renset det vand, de leder i kloakken. Stigningen skal ses i lyset af behovet for at investere i nye løsninger.

Renovationsfirmaet Urbaser skal fremover stå for afhentning af affald i Greve Kommune og driften af MiljøCenter Greve.

Den lange periode med tørke lægger pres på vores grundvandsressourcer.

Sider

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.