Folk der holder microfoner

Pressemeddelelser

KLAR Forsyning arbejder ambitiøst med målet om at gøre Køge-Egnens Renseanlæg selvforsynende med energi, og virksomheden er allerede godt på vej.

Området ved LI. Vejle Å har været udsat for indtil flere oversvømmelser.

Et nyt vandværk har længe stået på ønskelisten i både Køge Vand A/S og KLAR Forsyning, og tirsdag blev dagen, hvor første spadestik kunne tages.

KLAR Forsyning arbejder mere og mere med at kombinere klimatilpasning med kreative løsninger. Seneste eksempel er Kilen i Solrød, der blev godt modtaget ved indvielsen.

Køge får snart et nyt vandværk, der skal sikre en fortsat høj sikkerhed omkring levering af drikkevand. Vandværket skal samtidig fungere som testcenter og give borgerne et nyt grønt område.

Fredag den 28. oktober indvies klimatilpasningsprojektet Kilen, der skal opmagasinere overskydende regnvand i Solrød Kommune, men samtidig bliver et socialt samlingspunkt og spændende nyt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

Det haveaffald, som borgerne afleverer på MiljøCenter Greve, bliver til kompost, der kan bruges som gødning.

God økonomi i affaldsordning drevet af KLAR Forsyning betyder et fald i gebyret for at komme af med husholdningsaffald i Greve.

 

Affaldssortering giver mere mening efter et besøg på en genbrugsstation. Derfor arrangerer KLAR Forsyning løbende rundvisninger for skoleelever på MiljøCenter Greve.

En forhøjet forekomst af PAH-stoffer koster KLAR Forsyning dyrt.

Sider

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.