Folk der holder microfoner

Pressemeddelelser

Nogle af fremtidens landskabsarkitekter besøgte torsdag Greve, hvor medarbejdere fra KLAR Forsyning tog dem med rundt i kommunen og fortalte dem om klimasikring.

KLAR Forsyning arrangerer løbende rundvisninger på deres renseanlæg, da virksomheden gerne vil dele ud af sin viden.

KLAR Forsyning er i gang med at udskifte sine kunders vandmålere i Køge Kommune til nye elektroniske målere, så de slipper for selv at skulle aflæse den.

I et år har et sjak på 10 mand arbejdet med at separere kloakkerne i Nørregade-området i Store Heddinge, og drikkevandet er lagt i nye rør.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen om regnvandsbassinet ved Åstræde trækker ud, og dermed vil gennemførelsen af den samlede spildevandsplan for Strøby Egede blive mindst to et halvt år

KLAR Forsynings kloakering af Nicolinelund bredte sig ud over cykelstien til Strøbyskolen, men skoleleder Dorte Ritz Nissen roser selskabet for at have tilrettelagt og gennemført arbejdet så hensynsfuldt som muligt.

Sider

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.