Entreprenør nedgraver nye rør til vandforsyning.

Vores projekter

Her kan du se, hvor vi på nuværende tidspunkt er i gang med et længerevarende projekt.

Regnvandsbassin og vådområder i Køge Nord
I Køge Nord anlægger vi et regnvandsbassin langs Egedesvej samt et vådområde langs Skensved Å.

Vi udfører arbejdet i perioden marts til december 2020.

Læs mere om projektet

Kontaktperson: Bettina Precht Simonsen, bsi@klarforsyning.dk

Vi udskifter vandrøret i Kindbergsvej
Vi skal anlægget et nyt rør til vores vandforsyning i Kindbergsvej.

Vi udskifter samtidig samtlige af de rør, der forbinder ejendommene med det offentlige kloaksystem til skel samt stophaner i vejen ud for de enkelte ejendomme.

Projektet har til formål at sikre forsyningssikkerheden.

Tidsperiode
Vi forventer, at arbejdet vil vare fra uge 39 til uge 42 2020.

Kontaktperson: Rie Refslund

Universitetssygehuset Køge
Vi anlægger et ekstra vandrør til Universitetssygehuset Køge.

Det ekstra rør skal øge forsyningssikkerheden, så sygehuset er sikret vand, hvis der skulle ske vandbrud eller forurening i det øvrige rørsystem.

Vi udfører arbejdet i perioden april til september 2020.

Kontaktperson: Rie Refslund

Vi lægger nyt rør til spildevand
Slimminge Renseanlæg skal nedlægges, og spildevandet skal fremover pumpes til Køge Egnens Renseanlæg.

Vi anlægger et nyt rør til spildevand fra Gammel Slimmingevej ad Ringstedvej frem til Gummersmarkvej, hvor det kobles til det eksisterende kloaknet.

Tidsperiode
Vi går i gang med arbejdet i midten af august og forventer at være færdig ved udgangen af 2020.

Kontaktperson: Gabriel Molnar

 

Birkeengen i Solrød
Vi anlægger et regnvandsbassin på området ved Birkeengen. Regnvandsbassinet er et tørbassin, og vil kun være fyldt med vand, når det regner kraftigt.

Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser i området ved Birkeengen.

Vi udfører arbejdet i perioden september til december 2020.

Kontaktperson: Søren B.L. Hansen via vores hovednummer: 56 65 22 22.

Solrød
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

Birkedalen
I løbet af 2020 etablerer vi yderligere bassinareal i området ved Muldås. Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser.

Vi begynder arbejdet i oktober, og vi forventer at være færdige i løbet af december 2020.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Karlslunde
Vi arbejder på at kunne etablere et større bassin, der kan lede vand fra Karlslunde Industri til Karlslunde Mose. I første omgang udvider vi det eksisterende bassin i området, og vi forventer at påbegynde den del af projektet i 2021.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Karlslunde Syd
Vi arbejder på at finde en placering til et mindre bassin og rørbassin i Karlslunde Syd. Vi forventer at gå i jorden i oktober 2020. Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser.

Kontaktperson: Søren B. L. Hansen: sbh@klarforsyning.dk

Streget i Greve
Fra januar 2020 til juli 2021 arbejder vi på at forhøje siderne af Streget for at minimere risikoen for oversvømmelser i området.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Greve
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

Strøby Egede
I løbet af efteråret 2020 går vi i gang med at anlægge regnvandsbassiner i Solgården og Nimgården.

Vi forventer, at bassinerne står færdige i løbet af sommeren 2021.

I løbet af 2021 genoptager vi arbejdet med at udvide kloaksystemet, så der er separate rør til henholdsvis regnvand og spildevand.

Kontaktperson: Anders Valentin

Læs mere om projektet og se den foreløbige tidsplan for etape 2 og 3

Læs den udsendte pressemeddelelse

Renovering af kloaksystemet i Hårlev
Fra juni til september 2020 har vi udført tv-inspektion af kloaksystemet i Hårlev for at undersøge behovet for renoveringer af systemet.

Vi går nu i gang med at udbedre kloaksystemet i henhold til vores fund i undersøgelsen.

Renoveringen foregår i etaper.

Etape 1 dækker Hovedgaden vest for jernbanen, Ravnsvej, Brandskildevej 1-3, Plantagevej 1-10, Blyvænget, Nymøllevej og Ved Banen.

Vi renoverer etape 1 i perioden september til december 2020.

Stevns
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse. Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk<

Køge Egnens Renseanlæg er i øjeblikket ude af drift

Køge Egnens Renseanlæg er midlertidigt ude af drift, og vi opfordrer derfor alle i Køge til at spare på vandet.

Vi arbejder på højtryk for at få anlægget tilbage i drift.