Entreprenør nedgraver nye rør til vandforsyning.

Vores projekter

Her kan du se, hvor vi på nuværende tidspunkt er i gang med et længerevarende projekt.

Marts til december 2020 - Regnvandsbassin og vådområder i Køge Nord
Læs mere om projektet

September til december 2020 - Vi udskifter vandrøret i Klemmenstrupvej
Læs mere om projektet

August til december 2020 - Vi nedlægger Slimminge Renseanlæg og lægger nyt rør til spildevand
Læs mere om projektet

September til december 2020 - Vi anlægger et regnvandsbassin på området ved Birkeengen
Læs mere om projektet

Vi tinglyser vores kloakrør i Solrød
Læs mere om projektet 

Oktober til december 2020 - Vi etablerer to bassiner i området ved Muldås
Læs mere om projektet

2021 - Bassiner i Karlslunde
Læs mere om projektet

Oktober 2020 til maj 2021 - Vi anlægger et nyt regnvandsbassin i Karlslunde Syd
Læs mere om projektet

Januar 2020 - juli 2021 – Vi forhøjer siderne af Streget 
Læs mere om projektet

Vi tinglyser vores kloakrør i Greve Kommune
Læs mere om projektet

2020 - 2022 - Vi anlægge regnvandsbassiner i Solgården og Nimgården i Strøby Egede og går videre med etape 2 og 3 af separatkloakeringsprojektet
Læs mere om projektet og se den foreløbige tidsplan for etape 2 og 3
Læs den udsendte pressemeddelelse

September - december 2020 - Renovering af kloaksystemet i Hårlev
Læs mere om projektet

Vi tinglyser vores kloakrør i Stevns Kommune
Læs mere om projektet

Køge Egnens Renseanlæg er i øjeblikket ude af drift

Køge Egnens Renseanlæg er midlertidigt ude af drift, og vi opfordrer derfor alle i Køge til at spare på vandet.

Vi arbejder på højtryk for at få anlægget tilbage i drift.