Webtilgængelighedserklæring

Alle skal have mulighed for at benytte vores hjemmeside. Vi gør derfor, hvad vi kan for at sikre, at klarforsyning.dk også er tilgængelig for mennesker, der ser dårligt, er ordblinde, har museskader, lammelser eller kognitive udfordringer. 

Vi gør vores bedste for at leve op til den fælles standard for webtilgængelig, som kaldes WCAG 2.1.

Hjælp os med at blive bedre

Selvom vi gør os umage, kan vi ikke garantere, at der ikke er noget, som vi kan gøre bedre. 

Hvis du har forslag til forbedringer, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til klar@klarforsyning.dk.

Tilgængelighedserklæring

KLAR Forsyning forpligter sig til at gøre webstedet www.klarforsyning.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”

Du kan via følgende link til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside læse tilgængelighedserklæringen vedr. www.klarforsyning.dk.

 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.