Greve

Krav til beholdere

Generelt gælder det, at arbejdet med tømning af beholdere og containere, altid skal kunne foregå let og være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • Beholderen skal være på enten 140 liter eller 240 liter.
  • Containeren skal opfylde dansk standard DS/EN 840-1.
  • Farven på containeren skal være grøn.
  • Affaldsbeholderen behøver ikke at være monteret med ergonomiske håndtag.
  • Beholderens hjul skal være mindst 200 mm i diameter.
  • To af hjulene, som skal være placeret i den samme ende af beholderen, skal være monteret med retningsspærre og bremse.

Beholdere anskaffes efter konkret aftale med KLAR Forsyning.

Grøn beholder til haveaffald og et bundt kæppe.