Greve

Krav til beholdere

Generelt gælder det, at arbejdet med tømning af beholdere og containere, altid skal kunne foregå let og være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • Beholderen skal være på enten 140 liter eller 240 liter.
  • Containeren skal opfylde dansk standard DS/EN 840-1.
  • Farven på containeren skal være grøn.
  • Affaldsbeholderen behøver ikke at være monteret med ergonomiske håndtag.
  • Beholderens hjul skal være mindst 200 mm i diameter.
  • To af hjulene, som skal være placeret i den samme ende af beholderen, skal være monteret med retningsspærre og bremse.

Beholdere anskaffes efter konkret aftale med KLAR Forsyning.

Grøn beholder til haveaffald og et bundt kæppe.

Længere ekspeditionstid

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser vedrørende ejer og lejerskifte, og du må derfor i øjeblikket forvente en længere ekspeditionstid.