Ansøgninger - vandinstallationer

Her finder du en oversigt over de forskellige ansøgninger, der vedrører vandinstallationer. 

Ansøgninger om byggevand

 

Ansøgninger om installering af vandstik

 

Ændringer af vandinstallationer

Herunder etablering af målerbrønd, flytning af måler og afmelding af vandinstallation. 

 

Færdigmelding - montering af vandmåler

 
 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.