Køge
Greve
Solrød
Stevns

Log på min forsyning

Her har du mulighed for:

  • at indberette din måleraflæsning (kun ved årsaflæsning 31/12)
  • at hente dine årsopgørelser
  • at se en oversigt over dine målere
  • at få vist dit forbrug som grafer
  • at redigere dine kontaktoplysninger overfor KLAR Forsyning.
 
Se vejledning til, hvordan du logger på første gang.

OBS: Vi er i øjeblikket ved at omlægge vores systemer, der bruges til at registrere dit vandforbrug. Det betyder, at vi ikke modtager regelmæssige data så længe.
 
Du kan derfor ikke være sikker på, at den information, du finder om dit vandforbrug, når du logger på Min forsyning, er opdateret, og vi vil heller ikke altid modtage en alarm, hvis der er hul på et vandrør.
 
Hold derfor selv øje med forbruget på din vandmåler.
 
 

Køge Egnens Renseanlæg er i øjeblikket ude af drift

Køge Egnens Renseanlæg er midlertidigt ude af drift, og vi opfordrer derfor alle i Køge til at spare på vandet.

Vi arbejder på højtryk for at få anlægget tilbage i drift.