Min forsyning logo
Køge
Greve
Solrød
Stevns

Log på Min forsyning og se din regning

Køge Kommune
Klik her for at logge på

Stevns Kommune

Klik her for at logge på

Greve Kommune

Klik her for at logge på

Solrød Kommune

Klik her for at logge på

Når du har logget dig ind, har du mulighed for at:

  • at indberette din måleraflæsning (kun ved årsaflæsning 31/12)
  • at hente dine årsopgørelser
  • at se en oversigt over dine målere
  • at få vist dit forbrug som grafer
  • at redigere dine kontaktoplysninger overfor KLAR Forsyning.