Køge
Greve
Solrød
Stevns

Hvis du skal grave

Pas på, når du graver. Når du graver på egen grund, er du ansvarlig for, at ledningsnettet på din grund ikke bliver beskadiget.

Gravetilladelse
Hvis du skal grave på offentlige veje og/eller på private fællesveje, har du pligt til at søge ledningsoplsyninger på LER (LedningsEjerRegistret). Du skal også søge om en gravetilladelse hos din kommune.

Du bør for din egen skyld undersøge, hvilke regler der gælder for din ejendom, inden du går i gang med et byggeprojekt.

Gravemaskine der graver et hul i vejareal.