Køge
Greve
Solrød
Stevns

Priser

Her kan du se de gældende priser i de kommuner, som vi dækker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takstblad Køge Afløb 2022 

Takstblad Køge Afløb 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takstblad Greve Spildevand 2022 

Takstblad Greve Spildevand 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takstblad Solrød Spildevand 2022

Takstblad Solrød Spildevand 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takstblad Stevns Spildevand 2022

Takstblad Stevns Spildevand 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En stabel af mønter.

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.