Køge
Greve
Solrød
Stevns

Renseanlæg

Her kan du læse om vores renseanlæg i henholdsvis Køge, Greve, Solrød, og Stevns kommuner.

 

KLAR Forsyning sørger for rensning af det spildevand, der udledes af husholdninger og virksomheder i Køge Kommune. Det drejer sig dagligt om 20.000 kubikmeter vand.

Størstedelen af vandet bliver renset på Køge Egnens Renseanlæg, og resten renses på de to mindre renseanlæg i kommunen, Borup Renseanlæg og Ringsbjerg Renseanlæg. Efter rensning bliver vandet ledt ud i Køge Bugt.

 

KLAR forsyning står for at rense spildevandet i Solrød og Greve Kommuner og står for driften af Solrød og Mosede Renseanlæg.

 

KLAR Forsyning varetager driften af spildevandsforsyningens (Stevns Spildevand A/S') kloaksystemer og renseanlæg i Stevns Kommune. Spildevandet fra de kloakerede områder afledes til et af 4 renseanlæg i Klippinge, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Ladeplads.

 
Luftfoto af Mosede Renseanlæg.