Køge
Greve
Solrød
Stevns

Søg om at få nedsat dit vandafledningsbidrag

Virksomheder, der driver konkurrenceudsat erhverv, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året, kan få nedsat deres vandafledningsbidrag.

Ordningen kaldes “Trappemodellen”, og du kan tilmelde din virksomhed på www.virk.dk.

Du skal tilmelde din virksomhed senest den 15. september for at få en nedsættelse for det efterfølgende afregningsår.

Har du tilmeldt dig tidligere, skal du kun indmelde, hvis du har lavet ændringer i din virksomheds aktiviteter.

Find mere information om trappemodellen på www.trappetilmelding.dk og www.naturstyrelsen.dk. Eller ring til Naturstyrelsen på tlf.: 72 54 30 00.

Stabel af mønter ved siden af en sparegris.