Køge
Greve
Solrød
Stevns

Tømningsordning

Hvis du bor på en ejendom, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak, har du som borger i Køge, Stevns og Greve kommune pligt til at være med i den kommunale tømningsordning af bundfældningstanke og samletanke, som KLAR Forsyning varetager.

Du skal være opmærksom på, at spuling af ledningssystemer og tømning af sive- og køkkenbrønde ikke er omfattet af tømningsordningen.

 
 
 
 

Der er fastsat en række krav, du skal overholde, for at tømningsordningen kan forløbe problemfrit og uden risiko for miljø, sundhed og sikkerhed for tømningsordningens personale.

Hvis du ikke overholder reglerne, og vi derfor ikke kan tømme din tank, når vi kommer, vil du blive opkrævet et beløb, fordi vi har kørt forgæves. 
Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, som du kan læse i denne brochure. Du kan også læse reglerne i deres fulde længde i tømningsregulativerne for de forskellige kommuner.

Tømningsregulativ for Køge Kommune.

Tømningsregulativ for Stevns Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 

Du får tømt din bundfældningstank en gang om året.

Ønsker du en ekstra tømning, skal du selv bestille den.

 
 
 
 
 
 
 
 

Du skal kontakte KLAR Forsyning, hvis du har brug for en ekstra tømning.

Kontakt:

KLAR Forsyning
Tlf: 56 65 22 22
klar@klarforsyning.dk

 
 
 
 
 
 
 
 

Når du skal have tømt din samletank, skal du selv kontakte det slamsugerfirma, der står for opgaven i din kommune, og lave en aftale med dem. Du skal sørge for at bestille tømningen senest 3 dage før, du gerne vil have din tank tømt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan tilmelde dig vores sms-ordning, så modtager du en sms cirka en uge før, der tømmes på din vej.

Tilmeld dig her

 
 
 
 
 
 
 
 

KLAR Forsyning har hverken indtægter eller udgifter ved ordningen. Du betaler altså den reelle pris, det koster at have en tømningsordning. Se aktuelle priser.

Du vil få en tømningsrapport efter hver tømning. Hvis vi har kørt forgæves, vil du også få en tømningsrapport, hvor du kan se, hvorfor vi ikke kunne tømme din tank. 
Du vil blive opkrævet særskilt, hvis du får en ekstra tømning.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål til driften af tømningsordningen, skal du henvende dig direkte til det slamsugerfirma, der kører i din kommune.

Har du spørgsmål til reglerne omkring tømningsordningen, skal du henvende dig til din kommune.

Ansøgninger om at få ændret, hvor tit din tank tømmes, skal du sende til KLAR Forsyning.

Slamsugerfirma for Køge og Stevns og Greve kommuner
FKS Slamson
Tlf: 63 42 10 17
mail@fksslamson.dk

KLAR Forsyning
Tlf: 56 65 22 22
klar@klarforsyning.dk

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sugeslange til tømning af bundfældnings- og samletanke.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.