Analyser af vandets kvalitet

Miljøstyrelsen har fornyligt udført en stikprøvekontrol på 263 vandboringer i Danmark, hvor de har testet vandet for 415 forskellige pesticider.

Det har de gjort for at kortlægge grundvandssituationen med henblik på at beskytte vores fremtidige drikkevandsressourcer.

Miljøstyrelsen har ikke udført prøver på vores vandboringer, men i KLAR Forsyning analyserer vi løbende kvaliteten af vores drikkevand.

Alle vores boringer er inden for det sidste halve år testet for samtlige af de pesticider, der løbende er blevet tilføjet på listen over de stoffer, som vandværker skal teste for.

Vi har ikke fundet spor af uønskede stoffer i et omfang, der overskrider de fastsatte grænseværdier.

På siden her kan du se prøvesvarene. 

 
 
 
 
 
En vanddråbe og ringe i vandet.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.