Blødere vand i Køge

Vandværket på Vasebækvej

Blødgøring af drikkevandet er et emne, som har oplevet en stigende interesse blandt både vores kunder og regeringen de sidste par år. Undersøgelser viser nemlig, at der i områder med hårdt drikkevand (over 18 °dH) vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at blødgøre drikkevandet.

I dag er drikkevandet i Køge og Herfølge, som KLAR Forsynings vandselskab Køge Vand A/S leverer vand til, betegnet som hårdt vand med en hårdhedsgrad på 19-23 °dH.

Forundersøgelse igangsat i efteråret 2021

Som følge af den stigende interesse fra vores omverden samt det faktum, at teknologien til blødgøring har udviklet sig meget over de sidste par år, iværksatte KLAR Forsyning i 2021 en forundersøgelse på vegne af vandselskabet Køge Vand A/S.

Undersøgelsen skulle klarlægge fordele og ulemper ved at blødgøre drikkevandet for alle selskabets vandkunder.

Blødere drikkevand fra 2025

Resultaterne af den undersøgelse blev i december 2021 præsenteret for bestyrelsen i Køge Vand A/S.
Her vedtog bestyrelsen, at blødgøringsprojektet skulle igangsættes.

Efter forventning vil KLAR Forsynings vandselskab Køge Vand A/S kunne levere blødere vand til alle vandkunder i løbet af 2025.

Går alt efter planen, forventes projektet at reducere drikkevandets hårdhedsgrad til ca. 10-12 °dH.

Vandforsyningen samles på ét værk og Fruedal Vandværk nedlægges

For at sikre drikkevandskvaliteten og minimere de økonomiske omkostninger blev det samtidig besluttet, at blødgøringsanlægget skal etableres på Køge Vandværk. Dermed vil alt drikkevand til kunder hos Køge Vand A/S fremover blive leveret fra Køge Vandværk på Vasebækvej 40.

Det betyder samtidig også, at Fruedal Vandværk sydvest for Herfølge skal nedlægges i den forbindelse.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om projektet i den pressemeddelelse, vi udsendte den 6. januar 2022: https://www.klarforsyning.dk/om-os/pressemeddelelser/bl%C3%B8dere-vand-i...

Siden her opdateres også løbende. 

 
 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.