Køge

Generel information

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål.

Køge Vand A/S kan hjælpe dig med oplysninger om ledninger i offentlig vej.
Hvis du vil vide, hvor vandledningerne ligger inde på din egen grund, skal du kontakte Køge Kommune.

Målerne aflæses hvert år d. 31. december.

Kontakt Køge Vand A/S, så hjælper vi med at løse problemet.

Det skyldes løsrevne rustpartikler/ luft, som frigives, når der har været lukket for vandet. Det er ikke sundhedsskadeligt, men det røde vand kan misfarve vasketøjet. 

Vi leverer dit vand gennem et net af vandrør. Fra vores hovedrør i vejen, går der mindre rør ind til hver ejendom – det rør kaldes i fagsprog en stikledning.

Vi ejer og står for vedligeholdelsen af vores hovedrør samt det rør, der fører ind til din ejendom, dog kun til skel.

Jordledningen er dit ansvar
Røret fra skel og ind til din ejendom kaldes en jordledning, og den har du selv ansvar for at vedligeholde.

Hvis flere deler en jordledning
Hvis du får vand fra et rør, som indenfor skel forsyner flere ejendomme, er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighederne til jordledningen.

Hvem ejer vandmåleren?
Det er KLAR Forsyning, der ejer vandmåleren, som du betaler en årlig leje af. Måleren må kun udskiftes af os eller et autoriseret VVS-firma efter aftale med os.

Se illustration

Du kan læse mere i vores regulativ

 
 
 
En tændt bruser.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.