Sådan klager du

Inden du går i gang med en formel klageproces, er det en god idé at kontakte os i KLAR Forsyning, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen.

Vi kan træffes mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 09.00 – 12.00 på tlf.nr. 56 65 22 00 eller på adressen Vasebækvej 40, 4600 Køge.

Du bør kontakte os så snart, du har opdaget forholdet.

Når vi har modtaget din klage, vil vi inden for 2 arbejdsuger vende tilbage til dig med et svar eller en meddelelse om, hvornår du kan forvente et svar.

Hvis vi ikke har givet dig medhold i din klage, eller vi kun har givet dig delvist medhold, kan du få vores afgørelse behandlet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du skal her sikre dig, at du har afgørelsen på skrift i form af et brev eller en mail.

Du skal indsende din klage via klageportalen hos Nævnenes Hus. Følg dette link til Nævnenes Hus

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. 

Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation/mægling, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Der kan ske ændringer i gebyrerne. Læs nærmere her: www.forbrug.dk.

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.