Køge

Vandets hårdhed

Hårdheden er et udtryk for, hvor meget kalk og magnesium, der er i vandet. Det vand, der leveres fra vandværker rundt om i Danmark, varierer fra at være ”blødt”, ”middel hårdt”, "hårdt" til "meget hårdt".

Du kan se hårdheden for vores forskellige vandværker på siden her.

Vores vandtryk er ca. 3 bar på vores ledningsnet.

Vandets hårdhedsgrad fra Køge vandværk udgør 22 dHo og betegnes hårdt.   

Vandets hårdhedsgrad fra Fruedal vandværk udgør 18,6 dHo og betegnes middelhårdt.  

Hårdt vand kræver et større forbrug af sæbe ved tøjvask end blødt vand. Man kan ofte læse på pakken med vaskepulver, hvordan doseringen bør være til forskellige hårdhedsgrader.

Brug ikke mere vaskepulver end anbefalet. Det gør ikke tøjet renere at bruge meget vaskepulver og kræver mere af spildevandsrensningen.

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.