Køge

Priser for vand

Din vandregning består i 2022 af et fast årlig driftsbidrag samt en variabel vandtakst.

I 2022 er prisen for vand 12,63 kr./m3 inkl. moms og ekskl. statsafgifter. Alle betaler desuden fra 2022 et fast årligt driftsbidrag på 516,25 kr./måler inkl. moms.

Derudover betaler du som sædvanligt et årligt lejegebyr for din husstands vandmåler samt statsbestemte afgifter.

Du finder detaljepriserne for vand her:

Se priser for vand 2022 - gældende fra 1. januar 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taksten for vand hæves i 2022 fra 11,44 kr./m3 til 12,63 kr./m3 inkl. moms og ekskl. statsafgift. Derudover skal hver husstand også betale et fast årligt gebyr på 516,25 kr./måler inkl. moms.

 
 
 
 

Du får tilsendt en regning to gange om året.

I februar modtager du afregningen af det gamle år samt 1. aconto for første halvdel af året, som du skal betale den 1. marts.

I august modtager du 2. aconto for anden halvdel af året, som du skal betale den 1. september.

Du kan se dine regninger i selvbetjeningen: Klik her for at gå til selvbetjeningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den danske vandsektor, herunder KLAR Forsynings vand- og spildevandsselskaber, er underlagt en økonomisk regulering, der bl.a. fastsætter, hvor meget vandselskabet må kræve op hos kunderne. Desuden er alle vandselskaber underlagt hvile i sig selv-princippet.

Hvile i sig selv-princippet betyder i praksis, at et vandselskab hverken må opkræve for meget eller for lidt i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at drive selskabet. Derfor reguleres vandtaksterne hos Køge Vand løbende.

Der er flere forhold, der kan påvirke, at prisen stiger eller falder fra år til år. Vi investerer og renoverer meget i disse år. Vores nye vandværk på Vasebækvej betaler vi stadig af på. Samtidig renoverer vi løbende vores vandledninger, så vi sikrer en god og stabil vandforsyning. Alt sammen har en påvirkning på vandtaksterne.

Fast årligt driftsbidrag fra 2022

Der indføres i 2022 et fast årligt driftsbidrag på 516,25 kroner årligt pr. måler inkl. moms.

Det faste årlige driftsbidrag indføres for at opnå en mere omkostningsægte takststruktur, hvor alle kunder betaler et fast bidrag til at dække en del de faste omkostninger, der er til vandforsyningens drift, og som er uafhængig af, hvor meget vand kunden aftager.

Et fast årligt driftsbidrag er desuden velkendt fra de fleste private vandværker i Køge Kommune og ses også hos andre forsyningsarter og virksomheder generelt. Et fast årligt driftsbidrag vil desuden gøre taksterne i Køge Vand mere sammenlignelig med de fleste private vandværker i Køge Kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den samlede vandpris består af flere enheder, både variable og faste.
Årlige udgifter til vand i 2022 (inkl. moms):

  • Fast årligt driftsbidrag på 516,25 kr./året inkl. moms
  • Variabel pris for årligt vandforbrug pr. m³ på 12,63 kr./m3 inkl. moms og ekskl. statsafgift
  • Statsafgift pr. m³ på 7,96 kroner inkl. moms
  • Fast årligt lejegebyr for vandmåler

Se alle priser i takstbladet ovenfor.

Priseksempel – hvad betyder prisstigningen for mig?

Nedenfor kan du se et priseksempel på den årlige regning til Køge Vand for vand i en beboelse med egen vandmåler. Den pris er steget i 2022 i forhold til i 2021.

Som vandkunde hos Køge Vand, vil du også være kunde hos spildevandsselskabet Køge Afløb. Køge Vand leverer vandet, mens Køge Afløb håndterer vandafledningen. KLAR Forsyning driver begge selskaber.

I regnestykket nedenfor har vi derfor også medregnet den pris, du betaler, for at få afledet dit vand til kloakken. Den pris er faldet i 2022 i forhold til 2021. Du kan se takster for spildevand her.

  • En enlig bruger i snit 50 m3 vand om året, som afledes til kloakken. Det vil i 2022 betyde en stigning i din vandregning fra Køge Vand på 576 kr. om året eller 48 kr. om måneden. Din regning hos Køge Afløb for afledning af spildevand vil i 2022 falde med 203 kr. om året eller 17 kr. om måneden. Samlet set vil din regning for vandforsyning og -afledning i 2022 derfor stige med 373 kr. om året eller 31 kr. om måneden.
  • En familie med to voksne og to børn bruger i gennemsnit 120 m3 vand om året, som afledes til kloakken. Det vil i 2022 betyde en stigning i din vandregning fra Køge Vand på 658,75 kr. om året eller 54,90 kr. om måneden. Din regning hos Køge Afløb for afledning af spildevand vil i 2022 falde med 487,50 kr. om året eller 40,63 kr. om måneden. Samlet set vil din regning for vandforsyning og -afledning i 2022 derfor stige med 171,25 kr. om året eller 14,27 kr. om måneden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.