Greve

Affaldsordningen i Greve Kommune fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 skal du som borger i Greve Kommune sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

Hent sorteringsvejledningen her: 

Du kan også hente og printe en sorteringsvejledning, du kan hænge op på dit køleskab eller din opslagstavle: 

 

Hvor mange beholdere skal jeg have? 

Af hensyn til pladsforhold er det bestemt, at borgere i Greve Kommune maksimalt skal have 4 beholdere samt en miljøkasse stående.

Det er besluttet på baggrund af Miljøstyrelsens egen vejledning til kommunerne. Læs Miljøstyrelsens vejledning her. 

For husstande med fællessortering kan der være andre individuelle sorteringsløsninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du har en 2-delt beholder til rest- og madaffald. Den bliver tømt en gang om ugen fra maj til august. Resten af året bliver den tømt hver 14. dag.

Find datoerne i din affaldskalender: 

På tømmedagen må din beholder højest stå fem meter inde på din grund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glas og papir afleveres i beholderen, som tømmes 12 gange om året.

Find datoerne i din affaldskalender:

Har du mere, end der kan være i beholderen, kan det afleveres på MiljøCenter Greve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaldet afleveres i beholderen til plast, mad- og drikkekartoner og småt metal, som tømmes 12 gange om året.

Har du for meget plast, småt metal og mad- og drikkekartoner til, at det kan være i beholderen, kan du lægge det i en klar sæk og stille den ud ved fortovsindsamling.

Find datoerne i din affaldskalender:

Har du for meget plast, mad- og drikkekartoner og småt metal til, at det kan være i beholderen, kan du lægge det i en klar sæk og stille den ud til fortovsindsamling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pap afleveres i papbeholderen, som tømmes 12 gange om året.

Har du for meget pap til, at det kan være i beholderen, kan du bundte det med sejlgarn eller samle det i en papkasse og stille det ud til fortovsindsamling.

Find datoerne i din affaldskalender: 

Har du for meget pap til, at det kan være i beholderen, kan du bundte det med sejlgarn eller samle det i en papkasse og stille det ud til fortovsindsamling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstiler afleveres i en klar sæk, som hentes 6 gange om året. Husk at binde knude på posen, så tøjet ikke bliver vådt.

Sækken må ikke være for tung. Del derfor hellere tekstilaffaldet i flere plastsæke, hvis du har meget.  

Find datoerne i din affaldskalender:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farligt affald afleveres i miljøboksen, som tømmes 6 gange om året. 

Det er vigtigt, at affaldet afleveres i originalemballage, at låg er skruet ordentligt på, og at emballage står oprejst, så indhold ikke løber ud.

Find datoerne i din affaldskalender:

 
Kan du ikke vente til næste gang, kan du også altid aflevere farligt affald på MiljøCenter Greve.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storskrald stilles ud til skel aftenen inden, der er fortovsindsamling. Husk, at affaldet skal sorteres og stilles samlet efter affaldstype.

Find datoerne for fortovsindsamling i din affaldskalender.

Brændbart
Stort brændbart hentes 12 gange om året. Stort brændbart som f.eks. møbler kan stilles direkte på fortovet. Småt brændbart som f.eks. snavset papir og pap lægges i en klar plastsæk.

Ikke brændbart
Ikke brændbart hentes 12 gange om året. Ikke brændbare ting omfatter f.eks. porcelæn, marmor og spejle. Store ting kan stilles direkte på fortovet. Små ting lægges i en klar plastsæk.

Elektronik
Elektronik hentes 12 gange om året. Elektronik er alt med elledning eller batterier – men husk at tage batterierne ud. Stort elektronik kan stilles direkte på fortovet. Småt elektronik lægges i en klar plastsæk.

Rent træ
Rent træ hentes 12 gange om året. Rent træ omfatter f.eks. kommoder eller reoler.

Haveaffald
Haveaffald hentes 9 gange om året fra marts til november.

Haveaffald kan du aflevere i papirsække, bundter eller i grønne 240-liter-beholdere, som du selv anskaffer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download 'Perfect Waste'

Du kan få overblik over din affaldsordning via appen "Perfect Waste".

  • Modtag notifikationer med påmindelse om tømning
  • Find oversigt over tømmedatoer
  • Få hjælp til din daglige affaldssortering ved enten at søge på bestemte typer af affald eller ved at scanne stregkoden på emballagen

Du henter appen dér, hvor du normalt downloader apps til din smartphone.

Perfect Waste ikon

 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.