Organisation

Her kan du se, hvilke selskaber vi betjener, og hvem der sidder i bestyrelserne.

Du kan også se et diagram over koncernen og organisationen.

Her kan du se de nuværende medlemmer af bestyrelserne:

Bestyrelsesoversigt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelseshonorar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAR Forsynings forbrugere har ret til at vælge to repræsentanter og to suppleanter, som skal indgå i hver af bestyrelserne i KLAR Forsynings vand- og spildevandsselskaber. Forbrugerrepræsentanterne vælges for en 4-årig periode.

Sidste forbrugervalg foregik i efteråret 2021. Her blev der valgt nye forbrugerrepræsentanter ind for en 4-årig periode per 1. januar 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutningsreferater 2022

Vandselskaberne 21.06.2022

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 21.06.2022

Vandselskaberne 26.04.2022

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 26.04.2022

Vandselskaberne 07.03.2022

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 07.03.2022

Beslutningsreferater 2021

Vandselskaberne 03.12.2021

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag 03.12.2021 - Stevns Spildevand A/S

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 03.12.2021

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag 03.12.2021 - Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS

Vandselskaberne 17.09.2021

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 17.09.2021

Vandselskaberne 25.06.2021

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 25.06.2021

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag - Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS 25.06.2021

Vandselskaberne 28.04.2021

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 28.04.2021

Vandselskaberne 16.02.2021

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 16.02.2021

Beslutningsreferater 2020

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag - Solrød Spildevand A/S 30.11.2020

Vandselskaberne 30.11.2020

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag - Solrød Forsyning Holding A/S 30.11.2020

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 30.11.2020

Vandselskaberne 18.09.2020

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 18.09.2020

Vandselskaberne 29.04.2020

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 29.04.2020

Vandselskaberne 13.02.2020

Greve Spildevand - dagsordenspunkter tiltrådt på skriftligt grundlag

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 13.02.2020

Greve Forsyning Holding og Greve Renovation - dagsordenspunkter tiltrådt på skriftligt grundlag

Beslutningsreferater 2019

Vandselskaberne 11.11.2019

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 11.11.2019

Vandselskaberne 13.09.2019

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 13.09.2019

Vandselskaberne 30.04.2019

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 30.04.2019

Vandselskaberne 13.02.2019

KLAR Forsyning og øvrige selskaber 13.02.2019

Beslutningsreferater 2018

Vandselskaberne 22.11.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationsdiagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAR Forsyning A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Køge Holding A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Køge Afløb A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Køge Vand A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Køge Varme A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Køge Vind A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Køge Forsyningsinvest ApS
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Greve Forsyning Holding A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Greve Spildevand A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Greve Renovation A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Solrød Forsyning Holding A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Solrød Spildevand A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Stevns Kommune Holding A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022 

Stevns Spildevand A/S
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

Protokollat ordinær generalforsamling 2022

Stevns Forsyningsinvest ApS
Dagsorden ordinær generalforsamling 2022 med tilhørende bilag

 Protokollat ordinær generalforsamling 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles ejerstrategi for KLAR Forsyning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redegørelse for god selskabsledelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.