Greve

Rest- og madaffald

Rest- og madaffald er affald fra den daglige husholdning.  

Madaffald er rester fra madlavningen eller madvarer, som er blevet for gamle.

Restaffaldet er alt det, som stadig skal brændes og ikke kan genanvendes, f.eks. mælkekartoner, bleer og andet hygiejneaffald.

Papir, pap, plast, glas og småt metal, som f.eks. øl- og sodavandsdåser skal du sortere fra og aflevere til genbrug. Farligt affald - det skal du aflevere på MiljøCenter Greve.

Er du i tvivl om, hvor en ting hører til, så se i sorteringsguiden

 
 
 
 
 

Vi tømmer din beholder til rest- og mad en gang om ugen fra maj til og med august måned, resten af året bliver den tømt  hver 14. dag. Du kan finde din kalender her.

Sommerhuse får hentet rest- og madaffald som énfamiliehuse.

 
 
 
 
 

Her kan du tilmelde dig vores huske-på-service, hvor vi sender dig en sms eller mail dagen før, vi henter dit affald.

 
 
 
 
 

Hvis adgangsvejen overholder kravene, henter vi beholderen op til fem meter inde på din grund. 

Se adgangskravene

Hvis din adgangsvej ikke overholder kravene, skal du placere beholderen ude ved kørevejen til ejendommen aftenen før afhentningsdagen.

 
 
 
 
 

Når du er ved at løbe tør for poser, binder du blot en overskydende pose på håndtaget af beholderen til rest- og madaffald. Så sørger skraldemanden for at lægge nye poser til dig på låget.

Hvis du har glemt at gemme en pose til at binde på låget, så spørg din nabo, om du kan låne en pose. Eller kan du hente nye poser på MiljøCenter Greve.

 
 
 
 
 

Afhentningsdagen for rest- og madaffald kan forskydes omkring helligdage, også selv om du får din huske-på-sms/-mail på samme ugedag, som du plejer.

Beholderne skal du stille frem til normal tømningsdag omkring helligdage.

 
 
 
 
 
Har du af og til mere restaffald eller madaffald, end du kan have i din beholder, kan du få hentet en ekstra sæk, når du får hentet rest- og madaffald. Du kan købe affaldsmærker her.

 Affaldsmærket binder du på en affaldssæk, som du stiller ved siden din beholder. Du skal selv købe sækken.

 Har du ofte for meget rest- og madaffald, kan du tilkøbe ugetømning for hele året, eller du kan købe en ekstra beholder.  

 Kontakt os for råd og vejledning.

 
 
 
 
 
 • Pak skarpe genstande forsvarligt ind eller aflevér dem på MiljøCenter Greve
 • Låget på beholdere skal kunne lukkes helt. Vend håndtaget ud mod skraldemanden.
 • Ryd fortovet og adgangsvejen for sne og is - helt hen til skraldespanden. Husk at gruse eller salte.
 • Hold hunde inde på afhentningsdagen.
 
 
 
 
 

Ja tak 

 • Frugt og grønt
 • Æggeskaller
 • Oste- og mælkeprodukter
 • Brød og kager
 • Ris og pasta
 • Brugt køkkenrulle
 • Fedt og sovs
 • Kaffe- og tefiltre
 • Afskårne blomster 

Nej tak

 • Emballage og stanniol
 • Vatpinde, bleer og hygiejneaffald
 • Kattegrus, haveaffald og jord

Listen er ovenover eksempler, du kan slå ting, som du er i tvivl om op i vores sorteringsguide.

 
 
 
 
 

 Ja tak

 • Mælke- og juicekartoner 
 • Aske og cigaretskod (indpakket) 
 • Bleer, vatpinde og hygiejneaffald (indpakket) 
 • Kattegrus og strøelse fra kæledyr 
 • Pizzabakker 
 • Tomme tuber 
 • Støvsugerposer 
 • Chips- og kaffeposer
 • Opfej

Nej tak

 • Kemikalier og farligt affald
 • Elektronik, batterier og elpærer
 • Genanvendeligt affald
 
 Listen er ovenover eksempler, du kan slå ting, som du er i tvivl om op i vores sorteringsguide.
 
 
 
 
 

Har du fælles affaldsbeholder til rest- og madaffald, gælder overstående informationer om indsamling og affaldsmærker ikke for dig.

Kontakt i stedet dit boligselskab eller os, hvis du har spørgsmål til din affaldsordning.

 
 
 
 
 

Madaffaldet bliver kørt behandlingsanlægget, hvor det bliver behandlet, så det bliver til henholdsvis gødning og biogas.

 
 
 
 
Skraldemand ved siden af skraldebilen, der er i gang med at tømme en beholder.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.